Laat jouw innovatietraject slagen

Laat jouw innovatietraject slagen

Het laten slagen van innovatietrajecten is een uitdaging. Wanneer je hier ook aan werkt loop je vermoedelijk met vragen als:

 • Welk doel streef ik na met mijn innovatietraject?
 • Hoe neem ik partijen mee in dit traject?
 • Hoe zorg ik ervoor dat er daadwerkelijk verandering plaatsvindt?

Wij geloven in innovatie door samenwerking. Scroll naar beneden en ontdek hoe wij jou hiermee kunnen helpen.

Wat is orchestrating innovation?

Dit is Orchestrating Innovation

Ontdek waarom wij regie op samenwerking bij complexe innovatietrajecten zo belangrijk vinden

De maatschappij en het bedrijfsleven

Mondiale pandemie

Leefstijl veranderen

Verduurzaming

Artificiele intelligentie

Verdienvermogen

Veilig zijn en blijven

De maatschappij en het bedrijfsleven veranderen continu onder invloed van nieuwe uitdagingen en technologische vooruitgang. We moeten richting geven aan innovatie om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

veranderingen kun je niet in je eentje voor elkaar krijgen

Maar zulke veranderingen kun je niet in je eentje voor elkaar krijgen. In plaats daarvan vinden innovaties steeds meer plaats binnen netwerken met veel verschillende partijen met hun eigen belangen, expertise en rol. Denk aan overheid, bedrijfsleven, onderwijs, burgers, belangenorganisaties en onderzoeksinstellingen.

Samenwerking en het kennen en erkennen

Samenwerking en het kennen en erkennen van elkaars belang is daarbij de sleutel. Enerzijds zet je die samenwerkingen op om vorm te geven aan de innovaties van morgen. Anderzijds zijn er (andere) partijen nodig voor het scheppen van een gezond klimaat voor het ecosysteem waarin deze innovaties ontwikkeld worden.

transitietrajecten

Dergelijke innovatietrajecten zijn complex. Om ze in goede banen te leiden zijn de volgende vaardigheden essentieel:

ANALYSEREN

VERBINDEN

En daar komt Orchestrating Innovation om de hoek kijken.

Deze twee vaardigheden zijn het fundament voor de aanpak Orchestrating Innovation.

Hoe wij samenwerking aanpakken

Zo pakt TNO met orchestrating innovation samenwerking voor innovatie aan

Ontdek hoe TNO impact realiseert

Bij TNO zijn meer dan 50 orchestrators actief

Bij TNO zijn meer dan 50 orchestrators getraind in het vak. Stuk voor stuk helpen zij op hun domein met het organiseren van innovatietrajecten. Dit doen zij door het betrekken van de partijen die op dat moment nodig zijn en het aanjagen van de activiteiten die het initiatief verder brengen.

Elk project is maatwerk

Onze orchestrators zijn getraind in: 

 • Innovatiemanagement
 • Transitiemanagement
 • Bestuurskunde
 • (multi-stakeholder) Business model ontwikkeling en validatie

TNO past haar rol aan op de situatie en de sterktes van de partners en is het de ene keer de aanjager en de andere keer een analist, adviseur of coach. 

En hoewel ieder traject maatwerk blijft, gaan we altijd uit van deze 4 fases: 

Een Orchestrating Innovation-traject bestaat uit 4 fases

 • Fase 1

  Strategie bepalen

 • Fase 2

  Verbinden en vormgeven

 • Fase 3

  Aansturen

 • Fase 4

  Bijsturen

We lichten de 4 fases kort toe:

Fase 1 - strategie bepalen

FASE 1 – STRATEGIE BEPALEN

TNO analyseert gezamenlijk de uitdagingen van een initiatief, spreekt de eerste groep relevante spelers en inventariseert hun belangen en ambities. Samen vormen we een eerste beeld over wat er nodig is om deze innovatie en/of transitie te laten slagen.
Samen geven we vorm aan een gedragen missie en strategie naar lange termijn effecten. We brengen in kaart wie betrokken moet worden en we bedenken opties hoe het initiatief gefinancierd kan worden. Deze fase resulteert in een helder beeld van de uitdaging en de omgeving. Het geeft daarmee een ontwerp van de oplossing op hoofdlijnen.

Fase 2 - verbinden en vormgeven

FASE 2 – VERBINDEN EN VORMGEVEN

We verbinden de relevante partijen uit het ecosysteem en kijken met hen naar hun individuele belangen en welke rol zij kunnen en willen spelen in het realiseren van de doelen. Hiermee detailleren we de strategie en de planning uit de vorige fase weer.
We geven vorm aan de contouren van het initiatief door de volgende zaken uit te werken:
 • Eerste ontwerp van de samenwerking en governance
 • Roadmap voor te ontwikkelen kennis, innovatie en resultaat
 • Plan voor realisatie van de benodigde infrastructuur zoals labfaciliteiten, machines of ruimte
 • Organisatie en verdeling van financiering voor het initiatief
 • Communicatieplan voor het betrekken van de community

Go/no go

GO/NO GO

Deze fase resulteert in een go/no-go: committeren de belanghebbenden zich aan het plan, hun rol en investeringen om de gestelde doelen en missie te behalen?

Fase 3 - Aansturen

FASE 3 - AANSTUREN

Het is tijd voor de uitvoering! De samenwerking en het initiatief krijgen vorm door:
 • Formalisatie van de samenwerking en governance
 • Realisatie van de benodigde infrastructuur
 • Ontwikkeling en validatie van innovaties (in een portfolio)
 • Organisatie van financiering voor innovatie of (verdere) ontwikkeling van het ecosysteem
 • Ontwikkeling van duurzame (collaboratieve) businessmodellen en/of waardenketens voor innovaties die ontwikkeld worden
 • Uitbouwen van het portfolio en aantrekken van nieuwe partners

Fase 4 - Bijsturen

FASE 4 - BIJSTUREN

Geen traject is hetzelfde, ecosystemen werken niet altijd als gedacht of verwacht en ontwikkelingen staan nooit stil. Orchestrating Innovation is het constant monitoren, analyseren en bijsturen hoe de werking van het ecosysteem en/of de ontwikkeling en implementatie van innovatie beter kan.

de slagingskans van de complexe innovaties

We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van wat Orchestrating Innovation inhoudt. En vooral wat het voor jou kan betekenen. Wil je hier dieper op ingaan? Neem dan contact met ons op!

Contact informatie en voorbeelden uit de praktijk

Contact

Heb jij te maken met complexe innovatieuitdaging? Neem contact op met Lotte de Groen voor advies op maat.

Scroll naar beneden voor voorbeelden uit de praktijk