Nederlandse AI Coalitie

Proactief agenderen en organiseren in PPS-verband werpt zijn vruchten af

De uitdaging

Artificiële intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijnDoor het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen én onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet op en van AI (in Europees kader) kan Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. Dit vereist een proactieve en krachtige aanpak, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en burgers samenwerken. 

De doelstelling

Het doel van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is de activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te orkestreren. Daarmee moet Nederland een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

TNO is één van de initiatiefnemers voor het oprichten van de Nederlandse AI Coalitie. Een coalitie die bestaat uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Inmiddels hebben zich meer dan 500 partijen aangesloten bij dit initiatief.

Bereikt

Ambities en belangen zijn verwoord door initiatiefnemers in een position paper 

Position paper: Algoritmen die werken voor iedereen (nlaic.com).

Vervolgens is de NL AIC opgericht en hebben de verschillende deelnemers hun gezamenlijke visie uitgewerkt in een actieagenda: 

Actieagenda-Nederlandse-AI-Coalitie.pdf (nlaic.com)

Op basis van deze actieagenda is het AINED groeifonds voorstel geschreven en gehonoreerd: 

Nederlandse AI Coalitie blij met steun Nationaal Groeifonds om ambitie te verwezenlijken | Nederlandse AI Coalitie (nlaic.com)

Inzicht vanuit OI

De NLAIC is begonnen met een coalition of the willing van een aantal partijen, waaronder TNO. Deze initiatiefnemers hebben via hun kennis en netwerk hun invloedsfeer stap voor stap vergroot. Vanuit dit minimum viable ecosystem zijn zij gaan agenderen; hun urgentie en energie heeft geresulteerd in een actieplan en position paper waarmee gelobbyd is bij de overheid en andere relevante stakeholders. Dit gezamenlijk werken aan een self-fulfilling prophecy heeft geleid tot een stevige samenwerking van meer dan 500 organisaties uit het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Samenwerking

  • VNO-NCW
  • MKB-Nederland
  • Ministerie van EZK
  • Topteam Dutch Digital Delta
  • IBM
  • Seedlink
  • Philips
  • Ahold Delhaize
  • FME

en vele anderen: Coalitie deelnemers | Nederlandse AI Coalitie (nlaic.com)