Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland

Vormgeven van de motor voor innovatie helpt de maakindustrie

De uitdaging

Zuid-Holland kent een grote maakindustrie. Om te zorgen dat de maakbedrijven en hun technologische toeleveranciers hun concurrentie positie kunnen behouden en uitbouwen en om te zorgen dat zij een blijvend positief effect hebben op de economische ontwikkeling van de regio moeten deze bedrijven werken aan de digitalisering van productie (smart manufacturing).

De doelstelling

SMITZH stimuleert verbinding tussen bedrijven, fieldlabs en kennisinstellingen door gesprekken, workshops en financiële ondersteuning. Zo ontstaat een duurzaam ecosysteem voor innovatie waar kennis wordt gedeeld en de kosten voor ontwikkeling samen worden gedragen. 

De doelstellingen van SMITHZ zijn:

 • 100 maakbedrijven met een smart manufacturing strategie
 • 50 extra bedrijven die zich hebben aangesloten bij fieldlabs
 • 30 bedrijven aan de slag met mensgerichte technologie

Bereikt

 • Haalbaarheidsstudie voor het 3D printen van mallen (RamLab, vwstalpine, Fokker, air products)
 • Automatisch trimmen van dubbelgekromde composietplaten (CurveWorks, SAM|XL)
 • Werken met mensgerichte technologie voor minder fouten tijdens assemblage werkzaamheden (Boers&Co, TNO, RoboHouse)

Bekijk hier deze en andere inspirerende cases: Inspiratie - SMITZH

Inzicht vanuit OI

Met het ‘service model’ helpen we bepalen welke activiteiten de samenwerking zou moeten ondernemen om haar de beoogde waarde te gaan leveren. Welke activiteiten krijgen als eerste prioriteit en zullen zorgen dat andere activiteiten mogelijk worden?

Daarbij maakt het model inzichtelijk hoe marktfalen optreedt. Bedrijven zullen willen betalen voor bepaalde type diensten (technology, business) maar voor een aantal zaken ook zeker niet. Dit helpt met de onderbouwing naar bijvoorbeeld de overheid voor welke activiteiten je financiering aanvraagt. 

Samenwerking

 • RAMLAB
 • Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
 • RoboHouse
 • SAM|XL
 • Big Data Innovatie Hub
 • Dutch Optics Centre
 • Digital Factory for Composites
 • Dutch Growth Factory