North Sea Energy

Nieuwe samenwerking op oude(re) infrastructuur

Uitdaging

Een groot deel van ons aardgas komt nog altijd van offshore gasvelden op de Noordzee. Maar die productie neemt steeds verder af door leeg rakende gasvelden, een lage gasprijs en oplopende operationele kosten.

Tegelijkertijd is offshore wind sterk in opkomst en worden windparken steeds verder uit de kust gebouwd. Dat biedt kansen om de omvangrijke offshore infrastructuur voor olie- en gaswinning zoals platforms en pijpleidingen in te zetten voor de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals transport en opslag van CO2 en waterstof.

De uitdaging is echter om een ecosysteem op te zetten met partners die voor deze systeem integratie belangrijk zijn, maar soms niet eerder samenwerkten en waarvan sommigen elkaars concurrent zijn.

Doelstelling

Het realiseren van een technisch functionele en financieel duurzame systeemintegratie van de offshore infrastructuur voor duurzame energiewinning op zee, waarbij de transitie wordt versneld, de ruimte op zee efficiënt wordt benut en de maatschappelijke kosten worden geminimaliseerd.

Bereikt

Ambities en belangen zijn in lijn gebracht en de gedragen visie is verwoord in de publicatie ‘Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee’ (pdf).

Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee

Groen licht en financiering voor onderzoek naar toepassing van waterstof op zee (online artikel).

Wereldprimeur: pilotfabriek groene waterstof op zee

Eerste waterstof fabriek op zee wordt ontwikkeld door Neptune Energy in samenwerking met TNO en NexStep (YouTube)

Eerste waterstof fabriek op zee

Partners

De partners van het programma zijn asset owners op de Noordzee, vooral Olie en Gas operators en pijpleiding operators, wind ontwikkelaar, offshore dienstverleners en toeleveranciers. Het consortium is gestart met 4 partners in 2017 (Shell, TNO, Siemens en EBN) en inmiddels gegroeid naar 30 partijen. De overheid draagt via Topsector Energie voor 50% bij in de kosten.